Totem İmalat Örnekleri

Bu tabelalar, genel anlamda çok büyük ve gösterişli tabelalardır.
Açık alanlarda, şehirlerarası yollarda, cadde kenarlarında, uzaktan görülebilecek yerlerde kullanılmaktadır.
Totemler, kendi içinde, ışıksız ve ışıklı totem olarak iki kısma ayrılmaktadır.